تاریخ انتشار : یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۹
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار خراسان شمالی
عکس:حمید همدان نژاد
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار خراسان شمالی
منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی